KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Druga mednarodna konferenca o javnih politikah v Milanu

Od 1. do 4. julija 2015 je v Milanu potekala že druga konferenca: International Conference on Public Policy. Na konferenci je izr. prof. dr. Damjan Lajh predstavil kar dva prispevka in sicer: » Subnational-level policy workers in managing and implementing EU cohesion policy: the Slovenian and Croatian case« ter »Politico-administrative relations in the national reception of OMC policies: comparing policy sectors in Slovenia«.