KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

ECPR General Conference 2014

University of Glasgow
Izr. prof dr.Damjan  Lajh se je med 3. in 6. Septembrom 2014 udeležil letne konference evropskega združenja politologov (European Consortium for Political Science) v Glasgowu. Konference se je udeležilo okrog 1900 politologov iz vsega sveta, ki so predstavili svoje prispevke v okviru 67 sekcij in 403 panelov. Izr. prof dr. Lajh je predstavil prispevek z naslovom The role of European Union in changes of political debates and discourse in strategic documents : the case of regional development policy in Slovenia v okviru panela Debate, Political Documents and the Democratic Experience in sekcije Key Concepts in Political Science: Fields, Issues and Arenas of their Change.

Program konference je dostopen tukaj.