KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Evropska unija in lobiranje: prispevek v radijski oddaji Gymnasium.eu

Program Gymnasium.eu je v januarski oddaji pozornost namenil odločitvam, ki naša življenja krojijo iz ozadja. Govorili so namreč o lobiranju. Z dijaki iz Ljubljane in Naklega so v ospredje postavili tezo, da se vse pomembne odločitve sprejemajo izven pogleda navadnih ljudi, krojijo pa jih različni interesi, večinoma kapitalski. Poizkusili so postaviti mejo med lobiranjem in korupcijo ter izpostaviti načine delovanja sodobnih lobistov. Vprašali so se tudi po tem, ali je res že vsako interesno združenje svoj lobi in kako na odločitve politike kot državljani lahko vplivajo tudi sami. Na nekatera vprašanja jim je pomagal odgovoriti tudi nosilec Jean Monnet projektov Čutim Evropo ter Približajmo EU učencem OŠ in katedre Jean Monnet, izr. prof. dr. Damjan Lajh. Oddaji lahko prisluhnete tukaj