KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Novice

16.10.2015

Nagrada državljan leta Jančarju in Križnarju

Več »

16.09.2015

Simulacija parlamenta 2015

Več »

08.09.2015

Evropski teden mobilnosti

Več »

Arhiv »

Interesne skupine in lobiranje v EU

Osnovni namen/cilj predmeta je seznaniti študente s posebnostmi organiziranja in delovanja interesnih skupin v okoliščinah mnogonivojskega odločanja oziroma oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik v EU.

Pri predmetu je posebna pozornost usmerjena na naslednje vsebinske sklope:

  • funkcionalistični pristop k raziskovanju evropskih povezovalnih interesov;
  • ključne značilnosti oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik (institucionalni, procesualni vidik in igralci);
  • zvrsti evro-skupin in njihovo sodelovanje s sorodnimi nacionalnimi interesnimi skupinami;
  • značilnosti interesno skupinske arene na ravni EU;
  • nacionalne in evropska strategija nacionalnih interesnih skupin;
  • tarče lobiranja na ravni EU;
  • študije primerov (ne)uspešnega lobiranja;
  • etični problemi lobistov ter lobiranih;
  • neformalna in formalna pravila lobiranja v Bruslju.


Načrt izvedbe predmeta v št. letu 2012/2013
Načrt izvedbe predmeta v št. letu 2013/2014