KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Jean Monnet konferenca 2013

Bruselj, Belgija

Izr. prof. dr. Damjan Lajh se je 14. in 15. novembra 2013 v Bruslju udeležil tradicionalne letne Jean Monnet konference s poudarkom na političnih posledicah evropske integracije ter nadaljnjim političnim povezovanjem. Konference se je udeležilo 400 določevalcev, Jean Monnet profesorjev, vodilnih akademikov in strokovnjakov kakor tudi predsednik Evropske komisije, José Manuel Barroso. Že tretja tradicionalna Jean Monnet konference je gradila na razpravah predhodnih dveh srečanj ter skušala ugotoviti, ali so bili izpolnjeni vsi potrebni ekonomski, politični ter kulturni predpogoji za nadaljnjo politično povezovanje. Udeleženci konference so se strinjali, da je potrebna večja evropska integracija. Volitve v Evropski parlament v letu 2014 predstavljajo ključni izziv za prihodnost Evrope ter zagotavljajo priložnost za nadaljnjo razpravo glede vprašanja večje integracije.

Program Jean Monnet je mreža univerzitetnih profesorjev, ki zajemajo 77 držav s petih celin. Služi za pospeševanje globalnega dialoga, kot tudi zagotoviti smernice Evropske komisije.

Več informacij in gradivo s konference je dostopno tukaj.