KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Jean Monnet konferenca 2013: napoved dogodka

Bruselj, Belgija

V okviru programa Jean Monnet se je vzpostavila tradicija posvetovanja z akademsko sfero o refleksiji aktualnih dogajanj v okviru evropskega povezovanja. Tovrstna razmišljanja redno rezultirajo v organizaciji velikih mednarodnih konferenc z udeležbo političnih odločevalcev, civilne družbe in vrhunskih akademikov. Več informacij o Jean Monnet konferencah je dostopnih tukaj.

Naslednja tradicionalna Jean Monnet konferenca bo potekala 14. in 15. novembra 2013 v Bruslju.