KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Konferenca CEPSA 2014 v Pragi

Praga, Češka republika

Od 26. do 27. septembra 2014 je v Pragi potekala tradicionalna 19. konferenca CEPSA (Srednjeevropsko politološko združenje) z naslovom »Liberal or Other Democracy? 25 Years after the „Annus Mirabilis“ in Central Europe«. Na konferenci je izr. prof. dr. Damjan Lajh v okviru panela Small and East Central European states in the EU predstavil prispevek z naslovom »Forming Slovenian national positions on EU legislation proposals: assessing the role of organized civil society«.