KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Novice

16.10.2015

Nagrada državljan leta Jančarju in Križnarju

Več »

16.09.2015

Simulacija parlamenta 2015

Več »

08.09.2015

Evropski teden mobilnosti

Več »

Arhiv »

Monografije

(2013) Feeling European and knowing the European Union in Sloveniaʼs rural areas. Ljubljana: Faculty of Social Sciences (soavtor z Urško Štremfel, Evo Klemenčič in Plamenom Mirazchiyskim).
 
(2013) Učenje evropskih vsebin v podeželskem lokalnem okolju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel in Evo Klemenčič).
 
(2011) The Reception of the Open Method of Coordination in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Urško Štremfel). 
 
(2009) Evropska unija od A do Ž. Ljubljana: Uradni list (sourednik s Sabino Kajnč). 
 
(2006) Evropeizacija in regionalizacija: spremembe na (sub)nacionalni ravni in implementacija kohezijske politike EU v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 
 
(2005) Politika na območju nekdanje Jugoslavije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner in Alenko Krašovec). 
 
(2005) Proces evropeizacije in prilagajanje političnih ustanov na nacionalni ravni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner). 
 
(2003) Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (soavtor z Danico Fink-Hafner). 
 
(2002) Stability Pact: Slovenia – NGOs (evaluation study). Ljubljana: Mirovni inštitut. 
 
(2002) Analiza politik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (sourednik z Danico Fink-Hafner).