KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Novice

16.10.2015

Nagrada državljan leta Jančarju in Križnarju

Več »

16.09.2015

Simulacija parlamenta 2015

Več »

08.09.2015

Evropski teden mobilnosti

Več »

Arhiv »

Nosilec projekta

Damjan Lajh je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo ter raziskovalec v Centru za politološke raziskave.

Znanstvenoraziskovalno in strokovno se ukvarja s procesi oblikovanja skupnih politik Evropske unije, predvsem skupne kohezijske politike, procesi evropeizacije, novimi oblikami vladavine v okviru Evropske unije, različnimi vidiki implementacije in z vprašanji demokratičnih prehodov in ustavnih sistemov pojugoslovanskega prostora. Kot avtor oziroma soavtor je objavil šest znanstvenih monografij in je (so)avtor več znanstvenih in strokovnih člankov objavljenih v različnih revijah oziroma zbornikih tako doma kot v tujini. Njegovi članki so med drugim bili objavljeni v West European Politics, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Journal of Southeast Europe and the Balkans, Czech Sociological Review, Studia Historica Slovenica, Journal of Comparative Politics, Romanian Journal of Political Science, Bulgarian Journal of Science and Education Policy, Perspectives: The Central European Review of International Affairs, Mezinárodní vztahy; Czech Political Science Review; Central European Political Science Review, Politička misao, Teorija in praksa ter Politics in Central Europe. Njegova dela so bila objavljena v znanstvenih monografijah, ki so med drugim izšla pri uglednih založbah v tujini, kot so Routledge, Palgrave Macmillan in Manchester University Press.

Življenjepis