KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Novice

16.10.2015

Nagrada državljan leta Jančarju in Križnarju

Več »

16.09.2015

Simulacija parlamenta 2015

Več »

08.09.2015

Evropski teden mobilnosti

Več »

Arhiv »

O projektu

Izr. prof. dr. Damjan Lajh je v akademskem letu 2012/13 pri Evropski komisiji/EACEA v okviru programa Vseživljenjsko učenje pridobil večletni projekt Katedra Jean Monnet (ang. Jean Monnet Chair). S tem projektom Evropska komisija podpira visoko raven poučevanja evropskih vsebin, še posebej javnih politik in javnopolitičnih procesov Evropske unije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Namen projektov Katedre Jean Monnet je spodbujanje poučevanja, raziskovanja in razmišljanja na področju študij o evropski integraciji na ravni visokošolskih zavodov v Evropski uniji in zunaj nje. Na ta način se želi okrepiti znanje in ozaveščenost med akademiki, študenti in državljani po svetu o vprašanjih, povezanih z evropsko integracijo.

Glavni cilj projekta Katedra Jean Monnet - Evropski javnopolitični procesi vključuje poučevanje in raziskovanje na področju študij evropskih integracij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V tem okviru so cilji projekta naslednji:
 

  • okrepitev in izboljšanje obstoječih učnih načrtov, ki pokrivajo javnopolitične procese Evropske unije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani;
  • spodbujanje in razvoj izobraževanja in usposabljanja na področju evropskega povezovanja za zainteresirano javnost in študentov, ki ne pridejo neposredno v stik s študijem evropskih integracijskih procesov;
  • izvedba raziskave o (z)možnostih sodelovanja civilne družbe v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik EU, z namenom izboljšanja njihovih zmožnosti sodelovanja v javnopolitičnih procesih EU;
  • okrepitev znanja in zavesti o vprašanjih, ki se nanašajo na EU tematike izven meja Evropske unije, še posebej tam, kjer programi Jean Monnet še niso razviti v večjem obsegu (Bosna in Hercegovina ter Srbija).Aktivnosti v okviru projekta sofinancira Evropska unija v okviru programa Vseživljenjsko učenje, Jean Monnet.