KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Novice

16.10.2015

Nagrada državljan leta Jančarju in Križnarju

Več »

16.09.2015

Simulacija parlamenta 2015

Več »

08.09.2015

Evropski teden mobilnosti

Več »

Arhiv »

Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s procesi oblikovanja in izvajanja izbranih skupnih evropskih politik. Ker je predmet izrazito praktično usmerjen in obravnava različna javnopolitična področja, je cilj predmeta usposobiti študente za analitično obravnavo aktualnih problemov v okviru evropskih integracij, še posebej z vidika vloge in položaja Slovenije v EU.

Ključni vsebinski poudarki predmeta:

  • osnovne značilnosti in zakonitosti procesa oblikovanja in izvajanja javnih politik;
  • odnos med EU in nacionalno državo na posameznih izbranih javnopolitičnih področjih;
  • (ne)konfliktnost nacionalne in EU ravni v primeru skupnih okoljskih politik;
  • (ne)komplementarnost nacionalne in EU ravni v primeru kohezijske politike;
  • kmetijska politika in proračunska sredstva EU;
  • konstitutivni značaj politike širitve.


Načrt izvedbe predmeta v št. letu 2013/2014