KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Okrogla miza: 10 let poučevanja EU v šoli

Ljubljana, Slovenija

V četrtek 29. maja 2014 je bila v okviru 25. Slovenskih politoloških dnevov v sodelovanju s projektom JMM LPP PROCROS organizirana okrogla miza na temu 10 let poučevanja EU v šoli: priložnosti in izzivi. Okrogle mize so se udeležili vodje in člani sedanjih in preteklih projektnih skupin Jean Monnet projektov EU v šoli.: dr. Marinko Banjac, dr. Ana Bojinović Fenko, dr. Tomaž Deželan, dr. Valerij Dermol in dr. Damjan Lajh. Okroglo mizo je moderiral mag. Jure Požgan. Dr. Damjan Lajh je v okviru prispevka ''Pomen neformalnega poučevanja evropskih vsebin v osnovnih šolah'' predstavil izkušnje in dobre prakse obeh projektov: ''Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju'' iz šolskega leta 2012/2013 ter ''Približajmo Evropsko unijo učencem osnovnih šol: razvoj neformalnih učnih pristopov'' iz šolskega leta 2013/2014 ter projekta katedra Jean Monnet: evropski javnopolitični procesi.