KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Novice

16.10.2015

Nagrada državljan leta Jančarju in Križnarju

Več »

16.09.2015

Simulacija parlamenta 2015

Več »

08.09.2015

Evropski teden mobilnosti

Več »

Arhiv »

Politike EU

Namen predmeta je na sistematičen in vsebinsko celovit način seznaniti študente z evropskim javnopolitičnim procesom oziroma procesom oblikovanja in implementacije skupnih politik EU. Cilj predmeta je usposobiti študente za analitično obravnavo aktualnih/perečih problemov na področju različnih javnopolitičnih tematik v EU.

Ključne vsebine predmeta so naslednje:

  • spoznavanje osnovnih značilnosti in zakonitosti procesa oblikovanja in implementacije javnih politik;
  • prikaz EU kot sui generis javnopolitične arene odločanja;
  • nastanek, razvoj in tipologija skupnih politik EU;
  • javnopolitični akterji, ki sodelujejo v evropskem javnopolitičnem procesu na različnih ravneh odločanja;
  • procesi odločanja na mezo-ravni EU in oblikovanje skupnih politik EU;
  • implementacija in sredstva za implementacijo skupnih politik EU;
  • teoretski pristopi in analitična orodja, ki osmišljajo evropski javnopolitični proces oziroma pomagajo razumeti logiko in dinamiko oblikovanja in implementacije skupnih politik EU.


Načrt izvedbe predmeta v št. letu 2012/2013
Načrt izvedbe predmeta v št. letu 2013/2014