KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Predavanje v okviru doktorskega študija na Fakulteti političnih znanosti v Zagrebu

Zagreb, Hrvaška

Izr. prof. dr. Damjan Lajh je 22. aprila 2012 v okviru doktorskega študijskega programa Politologija – Javne politike in razvoj pri predmetu Evropske javne politike na Fakulteti političnih znanosti Univerze v Zagrebu izvedel Jean Monnet predavanje z naslovom »Multilevel Governance and EU Cohesion Policy«. Damjan Lajh je v predavanju koncept mnogonivojske vladavine Evropske unije umestil v kontekst različnih modelov oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik. V nadaljevanju se je osredotočil na kohezijsko politiko EU – njen zgodovinski razvoj, sredstva in načela implementacije. Posebno pozornost je namenil značilnostim implementacije kohezijske politike EU v Sloveniji.

Predstavitev predavanja