KATEDRA JEAN MONNET: EVROPSKI JAVNOPOLITIČNI PROCESI

Strokovni posvet: Koordinacija EU zadev

Ljubljana, Slovenija
V okviru projekta Jean Monnet katedra (nosilec izr. prof. dr. Damjan Lajh) in mednarodnega raziskovalnega projekta INTEREURO (nosilka v Sloveniji red. prof. dr. Danica Fink Hafner) je na Centru za politološke raziskave 13. decembra 2013 potekal strokovni posvet na temo: Koordinacija EU zadev: vloga odločevalcev/uradnikov izvršne in zakonodajne oblasti, civilne družbe, interesnih združenj in stroke pri oblikovanju nacionalnih stališč do predlogov evropske zakonodaje. Na posvetu so raziskovalci raziskovalnega centra predstavili svoje raziskovalne rezultate deležnikom, ki sodelujejo tudi na področju oblikovanja evropskih politik in jih soočili z izkušnjami in mnenji udeležencev. Predstavitvi je sladila daljša razprava, kjer so udeleženci izpostavili potrebo po tovrstnih srečanjih in soočenjih raziskovalnih ugotovitev ter pogledov iz prakse.